Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,340.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,810.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,530.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,310.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,280.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,780.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,960.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,240.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,260.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 9,900.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,860.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,490.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,990.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,240.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,280.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,730.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,800.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,830.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,680.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,950.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,740.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,580.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,710.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,630.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,890.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 37,030.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,880.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,790.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,840.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,260.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,730.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,410.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,300.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,860.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,200.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,330.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,960.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,890.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,760.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,510.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,400.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,300.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,050.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,000.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,250.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,750.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,660.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,910.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,150.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,600.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,880.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,280.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,130.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,680.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,440.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,540.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,380.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,480.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,480.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,610.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,630.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,610.00